Pezinok

Socha Krista Kráľa na Polesí.jpg

Socha z roku 1622, obnovená v rokoch 1963-1965 kamenárom Vladimírom Milkom. Pripomína sumbergský kostol sv. Jozefa. Na mieste Kostola sv. Jozefa v zaniknutej stredovekej obci Sumberg stál pôvodne gotický kamenný Kostol sv. Mikuláša zo 14. storočia. Okolo neho sa rozprestieral cintorín a fara. Kostol bol bez veže. Sumberg zanikol koncom 15. storočia a kostol bol rozobraný na stavebný materiál, takže v roku 1618 už neexistoval. Kostol sv. Jozefa postavil staviteľ Giovanni Battista Raua v roku 1659. V roku 1699 bol kostol s cintorínom ohradený kamenným múrom. Kostol používali panskí úradníci, ale najmä obyvatelia Cajly až do postavenia vlastného kostola v roku 1740. Vtedy sa prestalo pochovávať aj na cintoríne. V roku 1781 sa kostol ešte používal v prvú nedeľu v mesiaci a v niektoré sviatky, keď sv. omše v ňom vykonávali pezinskí kapucíni. Chodilo sa na ne v procesii z Pezinka. Zúčastňovalo sa ich však len 40 ľudí a kostol chátral. Preto bolo v roku 1824 rozhodnuté o jeho zbúraní. V neďalekých kúpeľoch sa totiž už nachádzala Kaplnka sv. Anny. Interiér tohto sumbergského kostola bol odovzdaný do Grinavy, Slovenského Grobu (milostivá socha Panny Márie) a do nového kostola na Cajle. Ruiny sumbergského kostola boli viditeľné dovtedy, pokiaľ ich nezaliala nová cesta, pod ktorou sa dodnes nachádza. Zdroj: http://www.cajla.estranky.sk/clanky/kostol-sv_-jozefa.html
Pezinok

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16