Pezinok

Drevený kríž pred kostolom Povýšenia sv. kríža na Cajle.jpg

Pred hlavným vchodom do kostola je drevený kríž – plastika – dielo Petra Fraňa. Každú jeho stenu tvoria tri dosky, medzi ktorými je vždy medzera. Kríž zdobí kovová tŕňová koruna. Zdroj: Sandtner, P.: Cajla. Pezinok, 2008, s. 46.
Pezinok

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16