Bernolákovo (okres Senec)

Brána do Kaštieľa detail gryfa

Priechod do kaštieľa strážia dva gryfy, bájne zvieratá z gréckej mytológie, ktoré sú heraldickým prvkom eszterházyovského erbu. Zdroj: Bernolákovo 1209-2009, s. 184
Bernolákovo (okres Senec)

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16