Zohor

Pamätná tabuľa Andreja Hlinku

Tabuľa je umiestnená na budove bývalej ľudovej školy (dnes obecného úradu) od roku 2010. Jej autorom je sochár Alojz Drahoš. Andrej Hlink, rímskokatolícky kňaz a vedúca osobnosť slovenského národného hnutia, sa 2. septembra 1934 zúčastnil na otvorení školy, ktorú osobne vysvätil. Toto bola jeho druhá návšteva Zohoru, prvou bola návšteva 18. septembra 1922, aby posvätil zástavu miestnej skupiny Slovenského Orla.
Zohor

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16