Doľany (okres Pezinok)

Mestská veža

Vznik kamennej veže nie je písomne doložený, predpokladá sa, že bola postavená v súvislosti s povýšením obce Ompitál na mestečko, pravdepodobne v 2. polovici 16. storočia ako mestská veža. Má štvorcový pôdorys o rozmeroch 4,5 x 4,5 m a výšku 18,2 m. Je to typická veža mesta s bezpečnostným poslaním. Mala slúžiť Ompitálu, jeho strážam v čase vojny, ktoré z nej sledovali pohyb prípadného nepriateľa a oznamovali signálmi obyvateľom, aby sa zachraňovali útekom do hôr. Z uvedených dôvodov bol v minulosti na veži umiestnený zvon. V pôvodnej dispozícii bolo prízemie veže otvorené, slúžilo ako prechod ponad potok a vchod do veže sa nachádzal na prvom poschodí. Na rozdiel od tisícok iných veží má táto veža aj jednu unikátnu zvláštnosť. Je ňou jej umiestnenie nad tečúcim potokom. O tejto jedinečnosti píše Juraj Fándly vo svojej histórii Dolian s miernym patriotizmom ako o obdivuhodnej európskej rarite, pretože „takúto raritu nemá ani Viedeň, ani Paríž, ani Rím ...“ https://sites.google.com/site/ozspolokdolany/aktuality
Doľany  (okres Pezinok)

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16