Doľany (okres Pezinok)

Kostol sv. Kataríny

Katolícky kostol stál už v 14. storočí. Kedysi bol gotický, ale mnohými prestavbami porušili jeho štýl. V roku 1730 bol kostol znovu pokrytý. V roku 1832 nechal rozšíriť kostol a vystavať vežu ostrihomský kanonik Juraj Palkovič. Od prvopočiatku bola patrónkou kostola sv. Katarína, panna a mučenica. Kostol má tri oltáre. Hlavný je zasvätený sv. Kataríne, má bohostánok, kde sa uchováva Eucharistia. Druhý oltár je zasvätený sv. Františkovi Sarafínskemu, ktorý dali postaviť ctitelia sv. Františka z Dolian v roku 1714. Tretí oltár je oltár Panny Márie. V roku 1968 bol skolaudovaný nový orgán, ktorý ma 1056 píšťal. http://www.dolany.sk/index.php/sk/hlavnastranka/o-obci/pamaetihodnosti
Doľany  (okres Pezinok)

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16