Doľany (okres Pezinok)

Pomník J. Fándlyho a J. Palkoviča

Pomník Juraja Fándlyho a Juraja Palkoviča pred kostolom je vyhotovený akademickým sochárom P. Čambálom. Zdroj: http://www.dolany.sk/index.php/sk/hlavnastranka/o-obci/pamaetihodnosti
Doľany  (okres Pezinok)

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16