Doľany (okres Pezinok)

Kaplnka svätého Leonarda

Kaplnka svätého Leonarda z roku 1360 s jaskynnou časťou na kalvárii. Gotická kaplnka s polygonálnym záverom s renesančnou bočnou kaplnkou a južnou novodobou predsieňou sa nachádza na kopci nad obcou pod Kalváriou. Pôvodne išlo o neveľkú stavbu s polygonálnym záverom, ktorá bola v období renesancie (v 17. storočí) rozšírená prístavbou bočnej severnej lode obdĺžnikového pôdorysu. Koncom 19. storočia pribudla pred južný vstup neogotická murovaná predsieň s lurdskou jaskyňou. Kaplnka dostala v roku 1976 novú fasádu, pričom staré omietky boli obité. V roku 2010 bola vymenená strešná krytina.  Kaplnka predstavuje zaujímavé prepojenie sakrálnej stavby s prírodnou jaskyňou, v ktorej sa mal nachádzať zázračný prameň vody. Zasvätenie sv. Leonardovi patrí medzi vzácne na Slovensku, katalóg patrocínií uvádza iba 4 prípady. V kaplnke je umiestnený barokový oltár so soškou sv. Leonarda. Severná renesančná kaplnka je zasvätená sv. Floriánovi. Hneď nad kaplnkou stojí baroková kaplnka sv. Šebastiána, tvoriaca súčasť Kalvárie. Zdroj: http://www.apsida.sk/c/8281/dolany-kaplnka
Doľany  (okres Pezinok)

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16