Doľany (okres Pezinok)

Kalvária

V obci s pôvodným názvom Ompitál je Kalvária tiež súčasťou významného pútnického miesta... Na Kaplnky Krížovej cesty natrafíme lesným chodníkom za farským Kostolom sv. Kataríny z druhej polovice 14. storočia. Miesto súvisí s pútnickou zázračnou soškou sv. Leonarda a liečivou vodou, ktorá vytekala z jaskyne za kaplnkou tohto svätca. Kaplnky boli postavené začiatkom 20. storočia. Prvých sedem nájdeme pri ceste vedúcej od kostola a ostatné na umelo vytvorených terasách v hornej časti kopca. Kaplnky majú pseudogotický výraz a sú postavené z neomieľaných tehál. Výjavy Krížovej cesty namaľoval na plech neznámy autor. Krížová cesta končí na vrchole kopca pri troch krížoch a Kaplnke sv. Šebastiána Kamenné plastiky na vysokých pilieroch majú dobrú sochársku úroveň. Dal ich postaviť miestny farár Jozef Plechlo v roku 1758. http://lisinovic.blog.sme.sk/c/166186/Putovanie-po-slovenskych-Kalvariach-XXV-Dolany.html
Doľany  (okres Pezinok)

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16